Heemhuys voor kleinschalige kinderopvang

Heemhuys is een landelijke franchiseorganisatie voor kleinschalige kinderopvang. Onze activiteit is het bieden van een integraal concept waarin het pedagogisch beleid en ouderbeleid als ook de organisatie van het maatschappelijk ondernemerschap wordt vormgegeven vanuit de antroposofische visie. Heemhuys biedt formele kinderopvang en voldoet ruim aan de wettelijke eisen zoals die gelden voor gastouderopvang en kinderdagverblijven.

 

Onze ondernemingen - Heemhuysen - bieden kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar een pedagogisch rijk leefklimaat. Heemhuysen zijn gecertificeerd en functioneren volgens een hoge standaard. Onze ondernemers zijn creatief ingesteld en worden regelmatig bijgeschoold.

 

Op de pagina Heemhuysen vindt u de ondernemingen gerangschikt per woonplaats. De wettelijke status kan gastouderopvang of kinderdagverblijf zijn.

 

 

 

Ikke en de rest kan.......?!

Bekijk het artikel in de laatste Kroniek.