Kinderopvang natuurlijk

headerfoto_2.png

Op het moment dat er signalen zijn voor kindermishandeling of verwaarlozing gaat vaak de angst regeren. Dat vertelt systeemtherapeut Leontine Carucci. Zij leert Heemhuysleidsters afstand te nemen van die emotie, zodat zij ouders de helpende hand kunnen bieden. Doel is samen eventuele problemen rond de verzorging van het kind op te lossen. Is er een goede vertrouwensbasis, dan is alles van luieruitslag tot ernstiger verwaarlozing bespreekbaar. 

Dit jaar verzorgde de Deventer therapeute Leontine Carucci voor het eerst een module binnen de Heemhuys Academie die betrekking had op het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze is opgesteld door de overheid en omvat een checklist en duidelijke stappen voor het omgaan met signalen die daarop kunnen wijzen. Daarbij volgt na signaleren en overleg een gesprek met de ouders. Een precair proces volgens Leontine want vaak merk je dat bij een vermoeden van mishandeling de angst gaat regeren bij zowel ouders als leidsters. Een gevolg daarvan kan zijn is dat er geen actie wordt ondernomen (het zal wel meevallen), dat iemand zich terugtrekt (angst om de confrontatie aan de gaan), onzeker wordt (heb ik het wel goed gezien?) of boos en argwanend (gevoel van onmacht overheerst). Dat gedrag heeft direct invloed op de relatie tussen leidsters, ouders en kind. Daarom is het extra belangrijk je daarvan bewust te zijn en iemand te hebben met wie je daarover kunt praten.'

Wet
Om het gesprek met de ouders in zo'n geval aan te kunnen gaan, is het volgens de systeemtherapeut belangrijk al bij de intake melding te maken van het feit dat Heemhuys werkt met de volgens de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 'Dan is er vanaf het begin duidelijkheid over de werkwijze en ben je als leidster transparant over je werkwijze. Belangrijk daarbij is dat de insteek is om in zo'n geval naast de ouders te gaan staan en de helpende hand te bieden, zodat eventuele problemen samen opgelost kunnen worden. Er zijn immers weinig ouders die hun kind opzettelijk tekort doen.' Door zorgen bespreekbaar te maken, is het mogelijk samen naar oplossingen te zoeken en deze later te evalueren en daar het handelen weer op af te stemmen.

Luieruitslag
Leontine noemt het simpele voorbeeld van luieruitslag om aan te geven hoe dit werkt. 'Signaleert een Heemhuysleidster bijvoorbeeld dat deze uitslag zorgwekkend is, dan is het goed daarover met de ouders te overleggen en mee te werken aan het oplossen van het probleem. Is er vanaf het begin een basis van vertrouwen om alles te bespreken dan werkt dit drempelverlagend en zullen ook lastige onderwerpen gemakkelijker aangekaart kunnen worden.' Dat er bij het melden van signalen van verwaarlozing of mishandeling een grijs gebied bestaat, is volgens Leontine niet te voorkomen. 'Doel van het hele proces is een gezamenlijk context te creƫren waar vanuit vertrouwen gewerkt wordt en met elkaar de verantwoordelijkheid voor het kind te dragen en dat steeds onderling goed af te stemmen.'


Leontine Carucci is systeemtherapeut en heeft een eigen praktijk voor relatietherapie in Deventer. Daarnaast werkt zij drie dagen per week bij het Dr. Leo Kannerhuis in Doorwerth, expertise centrum Autisme.

 

 

 

Website Heemhuys Academie

Bekijk ons aanbod cursussen via Heemhuys Academie. Speciaal voor beroepskrachten in de kinderopvang, ouders en belangstellenden. Ga naar de website: Heemhuys Academie