Locaties Heemhuysen

Hilversum Heemhuys Rozemarijne

Tine van der Meer
Geraniumstraat 12
1214 HV Hilversum
T: 035-6850744
E: rozemarijne@heemhuys.nl
I: www.heemhuys.nl

Register kinderdagverblijf: 775269505
Register buitenschoolse opvang: 722567625

Pedagogische kwalificaties:
HBO leraar basisonderwijs met kleuterspecialisatie 

De rust van weleer

Mijn Heemhuys ligt in een oude wijk in Hilversum-Zuid, waar de straatjes nog de rust ademen van weleer en op loopafstand veel voorzieningen. Daar ‘woon’ ik samen met mijn Heemhuys-kinderen. Ik wil op deze manier mijn werk combineren met mijn passie. Die is kinderen een plek geven waar ze de ruimte krijgen te zijn zoals ze zijn. Voor de dagelijkse wandeling kiezen we de hei, de gezellige winkelstraat om boodschappen te doen of één van de vele “speeltuintjes” in de omliggende straten.

Kinderen begrijpen

Ik herinner me dat er eens een nichtje kwam logeren die beslist in de slaapzak wilde slapen, die ik voor haar broertje had klaar gelegd. Zij kon zich daar moeilijk bij neerleggen. Ik heb haar bedje toen heel mooi opgemaakt met knuffels en een andere deken. Zij vond dat geen volwaardig alternatief, maar zag dat ik haar begreep. Een voorbeeld waarmee ik wil aangeven dat kinderen in mijn Heemhuys zichzelf mogen zijn. Ook als anderen dit als lastig ervaren. Door als volwassene het juiste gebaar te maken, voelen kinderen zich meer gezien. Ze kunnen dan beter accepteren wat er op hun pad komt. Ook als dit voor hen niet prettig is.

Ik heb mijn Heemhuys heel toepasselijk Rozemarijne genoemd naar een meisje dat voorkomt in een kinderboek uit mijn jeugd. Een boek waar ik hele goede herinneringen aan heb. Het gaat over een meisje dat niet past in het plaatje dat velen van gehoorzame kinderen hebben. Elk kind is immers anders. Het is in ieder geval een naam die past bij een Heemhuys waar alle kinderen de kans krijgen hun eigen plekje op een voor hen veilige manier te vinden.

Klik hier voor het inspectierapport KDV

Klik hier voor het inspectierapport BSO

 

Heemhuys

Kinderopvang natuurlijk