Kinderopvang natuurlijk

De dagelijkse gang van zaken

De tijden voor brengen en halen zijn tussen 8.00 en 9.00 uur in de ochtend en tussen 17.00 en 18.00 uur in de middag. Omdat de kinderen in de regel op verschillende tijden binnenkomen en weggaan, is het mogelijk individuele aandacht te geven.

Op het moment van afscheid nemen van de ouder, neemt de leidster de verantwoordelijkheid over. Samen met het kind en de andere kinderen zwaaien zij de ouder uit. Als alle kinderen aanwezig zijn is er een gezamenlijk moment; een dagelijks ritueel dat voor de kinderen een steun kan zijn in het maken van de overgang van de ouders naar het Heemhuys. Daarna ontvouwt de dag zich in een vast rimte van inspanning en ontspanning.

In elk Heemhuys is er een vaste tijd voor het eten van fruit, de middagslaap, de lunch en het buiten spelen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, maken de leidsters eventueel samen met een achterwacht een wandeling. De lunch en het fruit zijn momenten van rust en hierbij horen liedjes en tafelspelletjes. Voorlezen doen veel leidsters na de middagslaap, zodat de kinderen even tijd hebben om rustig wakker te worden. Breekt het moment van ophalen aan, dan geeft de leidster de verantwoordelijkheid weer aan de ouders terug en zwaait ze het kind en de ouder uit. Elk kind is anders en het ene kind zal bij het halen of brengen meer tijd nodig hebben dan het andere. Wij vinden het belangrijk daar rekening mee te houden. De leidster zal samen met de ouder naar een goede manier van begroeten en afscheid nemen zoeken.

Heemhuys

Kinderopvang natuurlijk