Kinderopvang natuurlijk

Uniek concept

Heemhuys is als particulier initiatief gestart in het jaar 2000. Doel was een huiselijke kleinschalige vorm van kinderopvang te ontwikkelen met dezelfde professionele bedrijfsvoering als kinderdagverblijven.

Met het grote verschil dat er meer aandacht moest zijn voor het feit dat ieder kind zich op zijn eigen manier ontwikkelt. Al snel groeide dit initiatief uit tot een landelijke franchiseorganisatie voor kleinschalige kinderopvang met een uniek concept. Bijzonder is dat veel enthousiaste professionals zich hiermee hebben verbonden en samen met Heemhuys een inspirerend netwerk rondom zorg en opvoeding voor het kleine kind vormen.

De unieke aanpak van Heemhuys heeft zijn oorsprong in het antroposofisch mensbeeld en is van daar uit verder ontwikkeld. Ondernemers die volgens deze aanpak willen werken worden franchisenemer van het Heemhuys-concept. Heemhuys ondersteunt de franchisenemers door het geven van onder andere voorlichting, scholing en advies op pedagogisch en organisatorisch gebied.

Er wordt plaats geboden aan maximaal 6 kinderen van 0-13 jaar per Heemhuys. Dit garandeert dat alle kinderen de individuele aandacht krijgen die ze verdienen. Heemhuysen onderscheiden zich daarnaast duidelijk van de reguliere kinderopvang door een combinatie van:

  • de kleinschaligheid van een gastouder, waarbij de kinderen in een huiselijke omgeving opgevangen worden door één vaste leidster, met
  • de professionele en deskundige aanpak van een kinderdagverblijf inclusief hoge kwaliteitseisen aan opleiding van de ondernemers, locatie, speelgoed en beleid.

Van overheidswege is de belangstelling voor kleinschalige opvang al lange tijd groeiende. Tussen 2002 en 2005 heeft Heemhuys bijvoorbeeld als ontwikkelingspartner deelgenomen aan het Equal project ‘Vernieuwing Kinderopvang aan huis’: een initiatief van de Europese Unie op het gebied van werkgelegenheid. Hoofddoelstelling was het creëren van nieuwe, professionele werkgelegenheid door het uitwerken en professionaliseren van verschillende organisatiemodellen in kinderopvang aan huis. Heemhuys heeft in dit sociaal partnerschap haar unieke vorm van kleinschalige kinderopvang verder ontwikkeld.

Heemhuys

Kinderopvang natuurlijk

P. Reichholtstraat 18

7429 AS Colmschate

K.v.K 31036131

T. 088-0600 460

E. info@heemhuys.nl