Kinderopvang natuurlijk

Oudercommissie

Medezeggenschap van ouders is belangrijk in ons beleid en ook verplicht volgens de Wet kinderopvang (Wk). Iedere kinderopvanginstelling moet voor elk kinderdagverblijf een oudercommissie instellen.

De oudercommissie krijgt bepaalde rechten en bevoegdheden om het beleid van Heemhuys mede te bepalen. Naast ‘gewoon’ adviesrecht bij een breed scala aan onderwerpen, is er op een paar essentiële punten sprake van instemmingsrecht of ‘verzwaard’ adviesrecht. Dit verzwaarde recht geldt ten aanzien van het pedagogisch beleid, de bewaking van de kwaliteit van de opvang en de regelingen die de inspraak van ouders betreffen.

Voor de gastouderopvang is de medezeggenschap van ouders binnen Heemhuys gewaarborgd via de Oudercommissie Gastouders. In deze oudercommissie is vanuit elk Heemhuys één ouder vertegenwoordigd. Heemhuys verzorgt het lidmaatschap van de oudercommissie bij de belangenvereniging Voor Werkende Ouders.

In Heemhuysen met een status van kinderdagverblijf zijn lokale Oudercommissies actief en zijn de ondernemers individueel aangesloten bij de stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Heemhuys

Kinderopvang natuurlijk

P. Reichholtstraat 18

7429 AS Colmschate

T. 088 -0600 460

E. info@heemhuys.nl