Kinderopvang natuurlijk

Gezocht: Invalkracht Pedagogische medewerker voor kinderdagverblijf Heemhuys Zonnekind te Rotterdam.

Even voorstellen… Wij zijn Heemhuys Zonnekind en zoeken een invalkracht. Wij bieden eenkleinschalige, professionele kinderopvang in twee groepen van 5 kinderen. Inonze opvang willen wij het dagelijkse gezinsleven zoveel mogelijk benaderen.Daarvoor laten we ons...

Een kind wil de was doen

  Onlangs verschenen: Een kind wil de was doen Een van onze ondernemers schreef een boek over huishouden en opvoeding. In een Heemhuys worden kinderen betrokken in het leven van alledag. In een kind wil de was doen beschrijft Quirine de meerwaarde van het...

Meldplicht niet-vaccinatie in kinderopvang?

Vorige maand laaide de discussie weer op. Een baby van acht maanden zou zijn besmet met de mazelen op een kinderdagverblijf doordat een ouder kind niet was ingeënt. Minister Edith Schippers is voorstander van een meldplicht, zodat ouders zelf kunnen bepalen of zij hun...

Leren begrijpen wat we zien

Een kind begint met een opdracht aan het leven. Het wil met andere woorden zijn eigenheid tot uitdrukking laten komen en zich verder ontwikkelen. Het is het idee dat centraal staat in het antroposofisch mensbeeld. Om die eigenheid uit te drukken, is het belangrijk dat...

Sint Maarten

Ook dit jaar vierde Boukje Spoel-Parry weer het Sint Maartensfeest in haar Heemhuys Het Kleine Volkje. Eén van de lichtjesfeesten die het kind innerlijk voorbereiden op Kerstmis, de geboorte van het kindje Jezus, de geboorte van het nieuwe Licht. Met het derde...

Nederlandse opvoedmethode de beste?

Toen de twee expats Michele Hutchison uit Engeland en Rina Mae Acosta uit Amerika in Nederland kwamen, ontdekten ze al snel dat het Nederlandse familieleven sterk verschilde van dat in hun land van herkomst. Uit een onderzoek van Unicef in 2013 bleek bovendien dat de...

Heemhuys Kinderopvang natuurlijk

Heemhuys is een organisatie voor kleinschalige, professionele kinderopvang.

De unieke aanpak van Heemhuys heeft zijn oorsprong in het antroposofisch mensbeeld en is van daar uit verder ontwikkeld. Binnen de Heemhuysen staat het individuele kind centraal.
Het kind wordt gezien, met geborgenheid verzorgd en met aandacht begeleid. Dit is mogelijk omdat de kinderen met maximaal 6 kinderen (van 0-13 jaar) in een groep zitten, er daarbij gekeken wordt naar de samenstelling van de groep en naar de hoeveelheid vaste leidsters die een kind per week ziet.

Waarin Heemhuys zich verder onderscheid is de huiselijke sfeer. Elke Heemhuys-ruimte is ingericht als een woonkamer zodat herkenning de geborgenheid kan bieden die maakt dat kinderen zich veilig voelen en daardoor optimaal kunnen ontwikkelen. Ook worden de kinderen betrokken bij de dagelijkse dingen, zoals eten bereiden, afwassen, was ophangen, speelgoed schoonmaken, etc.

Door de kinderen hierbij te betrekken en hier een ritme en regelmaat aan te geven draagt dit bij aan de algehele ontwikkeling, waaronder thuiskomen in je lijfje (en bij Heemhuys), de grove en fijne motoriek en de spraak-/taalontwikkeling.
Daarbij is binnen ieder Heemhuys de verbinding met de natuur sterk aanwezig, waardoor de kinderen zoveel als mogelijk naar buiten gaan en de jaargetijden actief meemaken. De seizoen tafels en het biologische (veelal seizoensgebonden) eten dragen hieraan bij. Ook genieten de kinderen van de jaarfeesten en wordt er veel geknutseld, gezongen en gespeeld. Dit alles om de fantasie te prikkelen en de schoonheid van het leven beleven.

Binnen Heemhuys is het uitgangspunt dat ieder kind uniek is en er mag zijn. Ieder lokaal Heemhuys is ook anders omdat iedere ondernemer, leidster en gastouder hier een eigen invulling aan mag geven maar de basisgedachten, overtuigingen en antroposofische uitgangspunten zijn voor ieder Heemhuys gelijk. Vanzelfsprekend onderschrijft Heemhuys dan ook de diversiteitscode van de vereniging van vrijescholen, waarbij getracht wordt toegankelijk te zijn naar de mogelijkheden, diversiteit te omarmen en te staan voor kansengelijkheid en non-discriminatie. Op deze manier hoopt Heemhuys ieder kind een warm en geborgen plekje te kunnen geven opdat ieder kind zich zo goed als mogelijk kan ontwikkelen en kan groeien en bloeien op zijn/haar eigen manier en tijd.

Kinderopvang wordt binnen Heemhuys gezien als opvoeding, uitgevoerd door deskundige mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Mensen die kinderen een warm hart toedragen, kinderen helpen hun weg te vinden en hen uitdagen. Mensen die zorgen voor een veilig klimaat waarin zij kinderen met toegewijde aandacht, onbevangenheid, empathie, vertrouwen en humor tegemoet treden.

Ondernemers die volgens deze aanpak willen werken worden franchisenemer van het Heemhuys-concept. Heemhuys ondersteunt de franchisenemers door het geven van onder andere voorlichting, scholing en advies op pedagogisch en organisatorisch gebied, waarbij veel administratieve handelingen rondom de opvang uit handen wordt genomen. Dit garandeert dat alle kinderen de individuele aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.

Heemhuysen hebben veelal zoveel aanmeldingen dat er lange wachtlijsten zijn. Om die reden is er altijd ruimte voor nieuwe Heemhuys ondernemers die een eigen KDV/BSO/GO zouden willen starten. Mocht het concept aanspreken en interesse bestaan om een eigen onderneming te starten, neem dan vooral contact met Heemhuys op (of klik voor meer informatie). We wensen immers ieder kindje wat opvang nodig heeft een Heemhuys plekje toe.

Klik hier voor het inspectierapport

 

Nieuws

Werken in de kinderopvang

Heemhuys

Kinderopvang natuurlijk

P. Reichholtstraat 18

7429 AS Colmschate

K.v.K 31036131

T. 088 – 0600 460

E. info@heemhuys.nl