Kinderopvang natuurlijk

Hoe werkt het?

Wederzijds vertrouwen, een vaste leidster en gezamenlijk opvoeden van het kind staan centraal in het unieke concept van Heemhuys. Dat is ook zichtbaar in de praktijk….

“Bij het brengen en halen is er voldoende tijd voor uitwisseling van informatie over het pedagogisch handelen. Daarnaast zijn er nog de ouderavonden waarbij dit aan bod komt.”

Gastouder of Kinderdagverblijf?

Heemhuysen kunnen de status ‘gastouder’ of ‘kinderdagverblijf’ hebben. Wat is het verschil? In de pedagogische praktijk geen. Het unieke Heemhuys-concept en de hoge kwaliteit zijn bij beiden hetzelfde…

Kosten

De Heemhuys ondernemers bepalen zelf het uurtarief op basis van een jaarplaats. Alle tarieven zijn inclusief de biologische maaltijden en fruithapjes. Ouders die werk en zorg combineren komen in aanmerk…

Oudercommissie

Medezeggenschap van ouders is belangrijk in ons beleid en ook verplicht volgens de Wet kinderopvang (Wk(. Iedere kinderopvanginstelling moet voor elk kinderdagverblijf een oudercommissie instellen…

Heemhuys

Kinderopvang natuurlijk