Vorige maand laaide de discussie weer op. Een baby van acht maanden zou zijn besmet met de mazelen op een kinderdagverblijf doordat een ouder kind niet was ingeënt. Minister Edith Schippers is voorstander van een meldplicht, zodat ouders zelf kunnen bepalen of zij hun kind op die opvanglocatie willen houden. Minister Asscher ziet geen reden voor invoering hiervan, omdat volgens hem de kans om ergens anders te worden besmet nog groter is. Antroposofisch jeugdarts Loes Klinge neemt in de discussie geen stelling, maar vertelt wel hoe zij in haar praktijk met vaccineren omgaat.

Steeds vaker kiezen ouders ervoor hun kinderen niet in te enten. Gaat het om de meldplicht die minister Schippers wil instellen dan is het volgens haar een idee op de website van een kinderopvanglocatie het aantal niet-gevaccineerde kinderen te vermelden. Minister Asscher is hier niet voor en zegt letterlijk in een brief aan de Tweede Kamer: ‘Besmetting via kinderdagverblijven is zeer beperkt in relatie tot besmetting binnen het gezin of andere sociale contacten zoals familiebijeenkomsten, reizen met het openbaar vervoer en buitenlandse reizen.’ Ook de VVD vindt een meldplicht te ver gaan en is niet van plan om voor een dergelijke meldplicht te stemmen. Liever legt deze partij de prioriteit bij een betere informatievoorziening over vaccinaties voor baby’s. Het RIVM heeft al aangekondigd deze informatie te gaan verbeteren en heeft hiervoor 2 miljoen euro vrijgemaakt.

Stijging niet ingeënte baby’s
Het wel of niet inenten is onderwerp van een belangrijke discussie, omdat het aantal niet-ingeënte baby’s blijft toenemen. Vooral veelal hoogopgeleide ouders in grote steden enten hun kinderen niet in. Een reden daarvoor is volgens Klinge dat vaccinaties een behoorlijke impact op het lichaam hebben. In een bericht van 18 oktober 2016 op www.antroposofiemagazine zegt ze daarover: ‘Vaccinaties verwerken is multitasken. Je krijgt zeven ziektes tegelijk binnen en daarnaast nog zware metalen en stoffen als formaldehyde. Dit is enorm heftig voor het lichaam. Bovendien is bij heel jonge kinderen de bloed-hersenbarrière nog open, waardoor deze stoffen sneller bij de hersenen komen. Bij een wat ouder kind is dit risico veel minder. Daarom kiezen veel ouders er ook voor het eerste halfjaar geen enkele vaccinatie te geven.’ Bovendien is kiezen voor wel inenten volgens haar geen garantie voor het feit dat een kind een bepaalde ziekte niet krijgt.

Goed voorbereiden
Bij de keuze om niet in te enten is het volgens Klinge belangrijk je vooraf goed te informeren. ‘Je moet weten hoe het verloop is van een kinderziekte en waar en hoe je kan ondersteunen. Kinderziektes zoals de mazelen zijn voorbeelden van koortsende ziektes waarbij er veel gebeurt in het lichaam. Paracetamol geven is in zo’n geval onverstandig. Dan daalt de temperatuur, waardoor een virus langer in het lichaam blijft, wat kans geeft op complicaties. Goed uitzieken en rust houden is beter.’ Vaak krijgt de jeugdarts in haar praktijk van ouders te horen dat hun kinderen na het doormaken van zo’n kinderziekte letterlijk ‘beter’ zijn geworden.

Heemhuys
In Nederland is vaccinatie van kinderen een vrije keuze. Concreet houdt dit in dat je als ouder het recht hebt om je kind bewust niet te laten inenten. Heemhuys houdt zich aan dit recht zoals het beschreven staat in art. 11 van de Grondwet. Heemhuysleidsters die opvang bieden vanuit hun eigen gezinssituatie informeren ouders of hun eigen kinderen wel of niet zijn ingeënt. Het bijhouden van een vaccinatieschema vinden we van belang om de ontwikkeling van het kind goed te kunnen volgen. Bovendien betrekken we de waarnemingen van vóór en ná het vaccineren bij de periodieke waarnemingen van het kind.

Bronnen: www.antroposofiemagazine  en www.kinderopvangtotaal.nl