Kinderopvang natuurlijk

Toelatingsbeleid

Kinderen uit alle soorten achtergronden, levensvisies en gezindheden vanaf zes weken zijn welkom bij Heemhuys. De leidster bekijkt per aanvraag of inschrijving mogelijk is.

Dit is afhankelijk van de dagbezetting en de leeftijden van de kinderen. Wanneer in een Heemhuys niet direct een plaats vrij is, kunnen ouders gebruik maken van een wachtlijst. Deze wordt op datum van inschrijving afgehandeld. Maken de desbetreffende ouders op dat moment geen gebruik van de plaats, dan krijgen de volgende ouders op de lijst de plaats aangeboden. De vorige ouders schuiven dan één plaats naar beneden en wachten op een nieuwe mogelijkheid van plaatsing.

Het is niet mogelijk vooraf een plaats te garanderen. Wel hanteren we
een voorrangsregeling voor een tweede of volgend kind uit een gezin, waarvan het eerste kind al is geplaatst of bij uitbreiding van de plaatsing van een al eerder geplaatst kind.

Zoals gezegd is elk kind welkom in een Heemhuys. Wij houden rekening met culturele en individuele verschillen tussen kinderen. Er is ruimte en respect voor de vrijheid en eigenheid van elk kind. Dit geldt ook voor een kind met een handicap. Het doorslaggevende criterium bij de aanvraag voor opvang van een kind met een handicap is de eventuele extra zorgbehoefte. Deze moet in onze dagelijkse werkwijze zijn in te passen.

Het heeft de voorkeur kinderen minimaal 2 dagen per week te plaatsen, maar er zijn geen voorgeschreven combinaties van dagen. De afgesproken dagen liggen daarna voor bepaalde of onbepaalde tijd vast, al zijn wijzigingen altijd mogelijk als daar ruimte voor is.

Het kan voorkomen dat, door welke oorzaak dan ook, een kind zodanig functioneert dat de opvangmogelijkheden in een Heemhuys ontoereikend zijn. In dergelijke gevallen zal er in goed overleg naar een oplossing worden gezocht. Mocht deze oplossing niet binnen de mogelijkheden van een Heemhuys liggen, dan kan het nodig zijn te besluiten de plaatsing te beëindigen.

Heemhuys

Kinderopvang natuurlijk