Kinderopvang natuurlijk

Missie & visie

Een Heemhuys geeft in een huiselijke omgeving een warme aandachtige verzorging en biedt ruimte voor het eigene dat zich in elk kind wil ontwikkelen.

Deze visie met als kernbegrip ‘ruimte voor het eigene’ vormt de basis van onze werkwijze, waarbij wij ons laten inspireren door het antroposofisch mensbeeld. De Oostenrijkse filosoof en grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner (1862-1925), heeft een grote bijdrage geleverd tot het beter kunnen begrijpen van de eigenheid van het kindzijn. Kindzijn en mensworden horen samen. Want: kinderen wekken een diepe liefde in ons en wij kunnen veel van hen leren.

Zij leven in het heden en brengen spontaniteit, verwondering en soms zelfs nieuwe perspectieven op het leven! De voortdurende vragen en uitdagingen die kinderen opzoeken en waar ze ons – soms op de meest onverwachte momenten – voor plaatsen sluiten aan op het motto van Heemhuys: ‘Groei Samen’, waarmee we willen aangeven dat iedereen zich vanuit zijn eigen autonomie zou moeten kunnen ontwikkelen.

Missie

Heemhuys is een professionele lerende organisatie die kwalitatief hoogwaardige, kleinschalige kinderopvang organiseert voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

We streven ernaar om het dagelijkse leven zoals dat thuis is in de opvang zoveel mogelijk te benaderen. Dat betekent een vaste leidster, dagelijks de natuur in, biologische voeding, rust en aandacht, huiselijkheid en geborgenheid.

Wij onderscheiden ons daarnaast door ook onze eigen ontwikkeling bewust ter hand te nemen. Een voortdurende onderzoekende houding naar de ontwikkeling van het kind, mede vanuit antroposofische gezichtspunten, verdieping van onze kennis op gezamenlijke scholingsdagen en bovenal reflectie op ons eigen handelen geven voeding en richting aan onze pedagogische vakbekwaamheid. Op initiatief van de ondernemers is daarvoor de Heemhuys Academie ingericht.

In de bedrijfsvoering staat het maatschappelijk ondernemerschap voorop: er wordt doorlopend gestreefd naar een verantwoorde balans tussen bedrijfsmatige doelen en betrokkenheid bij de maatschappij.

De leidsters streven ernaar zo goed mogelijk bij te dragen aan de gezamenlijke opvoeding van de kinderen door zeer regelmatig actief hun waarnemingen met de ouders te delen. De kleinschalige vorm van kinderopvang biedt ouders ook een belangrijke ontmoetingsfunctie waardoor opvoedingservaringen en –deskundigheid uitgewisseld kunnen worden.

Heemhuys

Kinderopvang natuurlijk