Kinderopvang natuurlijk

Wennen

We vinden het heel belangrijk dat ouders met een goed gevoel hun kindje bij ons achterlaten. Ze vertrouwen immers het allerdierbaarste aan ons toe. Daarom is er veel aandacht voor het wennen.

Tijdens de eerste weken leggen we samen de basis voor wederzijds begrip en kan het kind zich in veiligheid hechten aan de nieuwe mensen. Ook werken we aan een goede verstandhouding tussen ouder, kind en leidster. Om kinderen sneller te laten wennen, streven we ernaar het ritme van het dagverloop van het Heemhuys zoveel mogelijk met dat van de thuissituatie gelijk te laten lopen. Wiegen, zingen, knuffelen, op schoot zitten en ‘dragen’ horen daarbij.

Door te zorgen voor een vreugdevolle sfeer en samen actief te zijn, wennen kinderen sneller. We nemen ze mee in de stroom van alle dagelijkse activiteiten door appelmoes te maken, brood te bakken of samen af te wassen. Ook na een langere vakantieperiode geven we hier extra aandacht aan. In Heemhuysen zijn kinderen in de regel vanaf zes weken welkom. Voor die tijd is er contact met de ouders als daar behoefte aan is. Samen kiezen we een slaapplekje voor de baby. Dit kan een wiegje, een ledikantje of nog even de kinderwagen zijn. Een wenperiode is individueel en zal altijd in overleg gaan.

Heemhuys

Kinderopvang natuurlijk

P. Reichholtstraat 18

7429 AS Colmschate

T. 088-0600 460

E. info@heemhuys.nl