Kinderopvang natuurlijk

Hoe het begon…

‘De geur van een geboende parketvloer en van vers gebakken brood. Dat is de geur van vrijdagen. De fijnste dag in de week van het kindertehuis waar ik als elfjarige verbleef. Na onze avondmaaltijd van dubbele boterhammen kwam de schaal met kapjes rond.
Knapperig en énkel belegd met hagelslag of gekleurde muisjes. Wat een zoete zaligheid! We namen kleine hapjes, stil en plechtig als was het een gebakje. Met een verlangende blik naar de schaal met kapjes die steevast overbleven. Tevergeefs. Eén kapje was de regel. Toen ik aan de directrice zelf moest vragen waarom die regels er waren, wist ik wat ik later wilde worden: directrice van een kindertehuis! En ik zou de regels veranderen als er een klein verlegen Tooske was die nog zo graag een kapje wilde of een Anton die stiekem de helft van zijn kapje aan zijn zusje gaf.

Later in mijn leven maakte ik kennis met de menskunde van Rudolf Steiner. De schoonheid en het liefdevolle karakter van zijn pedagogiek raakte mij diep. Deze gebeurtenissen liggen aan de bron van de oprichting van Heemhuys. Eindelijk kon ik handen en voeten geven aan een kindgericht concept kinderopvang. Een heerlijke mix van beleid maken die past bij wat kinderen nodig hebben en pedagogen ondersteunen.

Clara Selder, Oprichter. 

Voor alle Heemhuysen geldt dat ze nadrukkelijk kindgericht zijn, zoals dit van professionele kinderdagopvang mag worden verwacht. In de aanpak staat de leeftijdsfase en wat deze aan behoeftes vanuit het kind meebrengt centraal. In een huiselijke omgeving wordt een warme, aandachtige verzorging geboden en is er ruimte voor het eigene dat zich in elk kind wil ontplooien.

Net als in het eigen gezin spelen kinderen in huis en tuin, maken dagelijks een wandeling, hebben plekjes voor slaap en rust, helpen met huishoudelijke werkjes, vieren feest op bijzondere dagen en genieten van verhaaltjes, kinderliedjes en allerlei creatieve activiteiten. Vanuit sociale en pedagogische principes wordt professioneel gewerkt. Met andere woorden: de omgang van de kinderen met elkaar en binnen een Heemhuys krijgt veel aandacht.

Ouders worden op een vanzelfsprekende en natuurlijke manier betrokken bij wat er door de leidster in de ontwikkeling van hun kind wordt waargenomen, zodat de opvoeding zoveel mogelijk vanuit een gedeeld perspectief kan plaatsvinden.

In Heemhuysen kunnen ook kinderen met een (lichte) handicap terecht. Voor plaatsing van deze kinderen wordt waar nodig en wenselijk, samenwerking gezocht met (heil) pedagogische voorzieningen.

Binnen Heemhuys kan worden gekozen voor:

Heemhuys

Kinderopvang natuurlijk